OGGI – SLIM FIT หน่วยวัด = นิ้ว

ไซส์/นิ้ว M L XL XXL
Ⓐ ไหล่กว้าง 17.25 18.25 19.25 20.25
Ⓑ รอบอกกว้าง 40.5 42.5 44.5 46.5
Ⓒ เสื้อยาวด้านหน้า 28 29 30 31
Ⓓ เสื้อยาวด้านหลัง 30 31 32 33
Ⓔ ความยาวแขน 9.5 10 10 10.5
Ⓕ ความกว้างปลายปก 3 3 3 3
สี

ชมพู

Size

M, L, XL, XXL